location::Home - Contact us

Zhangjiagang Jiusheng Ship Co., Ltd.
Address: Town, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China Town, Shanxi end of the road
Zip code: 215 633

Ship repair division
Tel: 0086-0512-58371371 0086-0512-58392888
Fax: 0086-0512-58392888
E-mail: master@jsjscy.com

Shipbuilding Division
Tel: 0086-0512-56315816
Fax: 0086-0512-56315818
E-mail: business@jiusheng-shipyard.com


Chinese | English | Mailbox login